20 Ιουνίου 2012

Το Μνημόνιο 2 για όσους ψηφοφόρους "δεν το διάβασαν""


Το μνημόνιο σε 63 σύντομες και κατανοητές φράσεις, που ακόμα και οι ψηφοφόροι της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ μπορούν να καταλάβουν. Για να μην πουν πως "δεν διάβασαν και αυτοί το Μνημόνιο 2", σαν το Χρυσοχοΐδη...

Περιληπτικά λοιπόν έχουμε:

1. Αποκρατικοποιήσεις
2. Αυξήσεις 25% στα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προνομίων, μείωση φορ.συντελεστών
4. Αναθεώρηση αντικειμενικών αξιών
5. Ποινική δίωξη και δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων για φορολ.οφειλές
6. Φορολ.έλεγχος φυσ.προσώπων υψηλού πλούτου και ελευθ.επαγγεματιών
7. Κλείσιμο 200 εφοριών
8. Πληρωμή με τραπ.εμβάσματα στις εφορίες για απελευθέρωση προσωπικού
9. Δημοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης των εφοριών
10. Μονάδα οικ.επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
11. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
12. Εκ περιτροπή μετακίνηση διευθυντών εφοριών
13. Σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
14. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με απλούστερη νομοθεσία
15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές από δημοσίους οργανισμούς
16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
17. Μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015
18. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται
19. 15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
20. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων προμηθειών
21. Υιοθέτηση δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία
22. Ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων, μείωση του συνολικού λειτουργικού και Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%) στο νέο ενιαίο ταμείο
23. Μείωση στις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων
24. Μηχανογραφικό σύστημα ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης
25. Εντοπισμός των ταμείων στα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμογή των πληρωμών
26. Μείωση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012
27. Προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων
28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των φαρμακείων σε κάτω από 15%
29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεμπόρων φαρμάκων σε κάτω του 5%
30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία
31. Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν 22%
32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα μειωθούν κατά 32%
33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματες αυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων
34. Καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
35. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
36. Κλείσιμο φορέων ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)
37. Κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)
38. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσά των ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές
39. Κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου
40. Ορισμός προκαταβαλλόμενου ποσού για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (!!!!!!)
41. Ορισμός των εισφορών των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα.
42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφου για μία σειρά νομικών συναλλαγών
43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εξαγωγές
44. Άρση της απαίτησης δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο.
45. Οι έμποροι λιανικής να μπορούν να πωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές
46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών λειτουργίας
48. Δημιουργία πλήρους κτηματολογικού μητρώου και κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
49. Νομοθεσία προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τις πολεοδομικές διαδικασίες
50. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
51. Νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων
52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ με το κόστος των αδειών να μην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος
53. Άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών)
54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις μέσω διαγωνισμών
55. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ
56. Υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας “Ήλιος”
57. Διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 (!!!)
58. Διαγωνισμός για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση
59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
60. Επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
61. Διαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων
62. Απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικών προσώπων και οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου
63. Επιβολή προθεσμιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας.

ΠΗΓΗ: parakato.gr

Αντε, ζωή σε λόγου μας...

15 Ιουνίου 2012

Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών


Πυραμίδα Ponzi: Στο τέλος η κορυφή φεύγει με τα λεφτά.
Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η αντίστροφη παραλλαγή της
με την είσοδο της χώρας στο Μνημόνιο 1. Γιατί αυτή τη
φορά, η πυραμίδα εφαρμόζεται σε χώρες ολόκληρες, που
μαζί με συνεχείς ανταλλαγές χρημάτων, που στόχο
έχουν να μπερδέψουν και να τα αρπάξουν, αφαιρούν
κάθε μορφής εθνικό πλούτο. Στο τέλος, δεν θα μας
μείνει ούτε το χρυσάφι. Και στο κέντρο της απάτης, μια
χώρα με το όνομα Γερμανία, που ονειρεύεται μεγαλεία.
Τα πράγματα είναι απλά:

1. Μας εξανάγκασαν σε λιτότητα

2. Μας φορτώνουν συνεχώς όλο και περισσότερο χρέος με μια κολοσσιαία κομπίνα λιτότητας Ponzi. Μια αντίστροφη πυραμίδα η οποία αντί να βάζει όλο και περισσότερο χρήμα στη μηχανή, βάζει όλο και περισσότερο χρέος.

3. Στην μέση είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες, η Τρόικα, οι κερδοσκόποι, η Γερμανία και οι ντόπιοι συνεργάτες τους. Όλοι αυτοί κερδίζουν αμύθητα ποσά σε βάρος του ελληνικού λαού, και εδώ και λίγο καιρό όλων των λαών του ευρωπαϊκού Νότου.

Ο Παπαδήμος, βάσει εντολών της Τρόικας, πήρε πρόσφατα δάνειο  4,2 δις ευρώ από το EFSF, το ένα σκέλος της ΕΕ, δήθεν με αντάλλαγμα να κρατήσει η Ελλάδα το 1 δις για φάρμακα κλπ και να δώσει αμέσως 3,2 δις στην ΕΚΤ (το άλλο σκέλος της Ευρώπης). Κοινώς μας εξαναγκάζουν σε νέα κατοχικά δάνεια, στα οποία εμείς πέρνουμε τους τόκους και αυτοί τα χρήματα!

Όχι μόνο αυτό, αλλά η ιδιωτική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αθέτησε την συμφωνία και άρπαξε όλο το πόσο, με τη δικαιολογία ότι είχε αγοράσει ομόλογα ελληνικού δημοσίου στο 20% της ονομαστικής τιμής τους (δήθεν για να "ενισχύσει" τη χώρα μας) και απαίτησε να αποπληρωθεί στο 100% της τιμής τους. Με αυτή την κίνηση, η ΕΚΤ τράπεζα, οι διευθυνές της, οι υπάλληλοι της και οι μέτοχοι της κέρδισαν άμεσα 846 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της ζωής και της υγείας των ελλήνων καρκινοπαθών, διαβητικών, γερόντων και γενικά των αδυνάμων της κοινωνίας μας.


Με αυτή την πράξη αποκαλύφθηκε η μεγάλη απάτη της δήθεν "διάσωσης" της χώρας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιχείρηση κατάκτησης της χώρας μας και των χωρών του Νότου, με όπλο το χρέος που δημιουργείται από το τίποτα, χάρη στα σκοτεινά σχέδια των Ευρωπαίων. Το οποίο χρέος, αντίθετα με όσα διαφημίζουν όλοι όσοι το επιβάλουν, σε στενή συνεργασία με τα μνημονιακά κόμματα ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, δεν μειώνεται, αλλά αντίθετα αυξάνεται καθημερινά, όσα μέτρα αφόρητης λιτότητας και να ληφθούν!

Δείτε ένα σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Max Keiser, που φιλοξενεί τις απόψεις και τις αποκαλύψεις του Έλληνα οικονομολόγου Γιάννη Βαρουφάκη και σχηματίστε τη δική σας γνώμη.

Το πιο σημαντικό που λέει ο Βαρουφάκης είναι η πρόταση του στο τέλος: Οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν προκύψει θα πρέπει να αρνηθεί να δεχτεί περισσότερα ευρωπαϊκά δανεικά, που μπαίνουν από τη μια και επιστρέφουν πίσω στην Ευρώπη από την άλλη, που σε μας μένει το χρέος και σε αυτούς τα αμύθητα κέρδη. Θα πρέπει να το κάνει άμεσα Αυτή η Ευρώπη μας τελείωσε. Αν θέλουμε πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, σε πραγματικές οικονομικές βάσεις και όχι με αρχηγό τη Γερμανία, που ψάχνει συνεχώς κόλπα πώς να μας αρπάξει τον πλούτου.

5 Ιουνίου 2012

Η μεγάλη κομπίνα με την ευρωδραχμή


Ένα από τα θέματα της ημέρας σήμερα, όπως τα αναφέρει ο μηχανισμός του Σοκ και Δέους, είναι πως οι Ευρωπαίοι και οι τραπεζίτες φίλοι μας ακονίζουν τα ΑΤΜ τους για να εκδίδουν δύο τύπους χρημάτων, τα οποία λένε πως ήδη τα τυπώνουν.

Tο ζήτημα και η μεγάλη απάτη όμως είναι ποιός θα εκδίδει αυτό το "εθνικό νόμισμα" με το οποίο μας απειλούν. Το κόλπο είναι πως θέλουν να συνεχίσει να εκδίδει η ΕΚΤ το "Geuro" ή "ευρωδραχμή" ή "νέα δραχμή" ή τα "κατοχικά μάρκα", πείτε το όπως θέλετε. Όμως, από τη στιγμή που ένα νόμισμα δεν εκδίδεται από ένα κρατικό νομισματοκοπείο για λογαριασμό μιας κρατικής κεντρικής τράπεζας (και όχι ιδιωτικής, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος), τότε παραμένει σε ισχύ η ίδια ακριβώς κομπίνα με αυτή του ευρώ και τα οφέλη που προσφέρει ένα εθνικό νόμισμα εξανεμίζονται. Με τη μόνη διαφορά πως οι όροι γίνονται απείρως δυσχερέστεροι για τον πληθυσμό, υπέρ των επικυρίαρχων Γερμανών και τραπεζών.

Το σχέδιο, όπως το παρουσιάζουν, εμφανίζει μια "νέα δραχμή" που δεν θα ελέγχεται σε κανένα βαθμό από το ελληνικό "κράτος" (που σύντομα με την υπονόμευση που δέχεται θα ενταχθεί στα ανέκδοτα της κατηγορίας "Αλβανός τουρίστας" και "ΓΑΠ, πρωθυπουργός της Ελλάδας, 76ος Global Thinker"). Το νόμισμα, το οποίο απειλούν πως θα μας χώσουν μέσα στο λαρύγγι μας αν δεν κάνουμε ό,τι πουν, θα αποτελεί στην ουσία ένα υποτιμημένο τοπικό ευρώ. Αν θυμάστε καλά, αυτό ήταν το σχέδιο από την αρχή για τις χώρες του νότου: Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Το θυμάστε;

Ιστορικές στιγμές: Πως σώθηκε η Ευρώπη...
Πάνω σειρά:
- "Έμπαινε Σόιμπλε αγόρι μου!!!"
- "Δώστους ευρωδραχμή, παιχταραααά μου!"
- "Jaaaaaaaaa!  Jaaaaaaaaa! Wunderbar! Uber Alles!"
- "Ai Caramba! Πώθ θα γυρίθω πιθω Ιθπανία τώρα;"
- "Ναι! Ναι! Έτσι γ@μ@ει η Ευρώπη!!! Έτσι!"
Κάτω σειρά:
- "Όχι, ρε που...η μου!!!! Όχι! Την κάτσαμε..."
- "O, mon dieu! Τι decadance...!"
Ο λόγος; Οι Γερμανοί θα πληρώνουν τα ήδη φτηνά εργατικά χέρια επιπέδου Βουλγαρίας με άχρηστα "χρήματα" για θα εισάγουν τα προϊόντα από τις ελληνικές Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (Τις θυμάστε αυτές; Είναι οι περιοχές τις Ελλάδας που θα έχουν γερμανικά εργοστάσια και το μηνιάτικο - μετά από τέτοιου είδους εξελίξεις - θα ισοδυναμεί με 50 ευρώ ή 2000 geuro ή όποιο άλλο αυθαίρετο νούμερο και άχρηστο νόμισμα θέλετε). Εκείνοι θα πληρώνουν με σκληρό ευρώ ή νέο μάρκο, που με αυτό θα αγοράζουν πολύ περισσότερα πάμφθηνα αγαθά. (Καπιταλισμός, αλλά μόνο για τους Αρείους, το παλαιό σχέδιο του Μπίσμαρκ). Παράλληλα, τα κέρδη όλων των εταιρειών τους μέσα στις ΕΟΖ, που θα πληρώνονται με ευρώ ή νέα μάρκα, θα εξάγονται ως έχουν στη Γερμανία. Άρα τα ευρώ ή τα νέα μάρκα θα επιστρέφουν στη Γερμανία και εδώ θα έχουμε άχρηστες ευρωδραχμές που θα τις αποκαλούμε χρήμα, το οποίο βέβαια δεν θα έχει καμία σχέση με την παραγωγική ικανότητα ή τον πλούτο του υπεδάφους της Ελλάδας! Το ίδιο κόλπο ανακύκλωσης των χρημάτων τους μετά την προσθήκη χρέους, θα μεταφραστεί σε μια απόλυτη διαστρέβλωση του ελεύθερου εμπορίου. Κάτι ξέρουν όταν μας λένε Ευρώ ή Χάος, μόνο που δεν μας αναφέρουν πως εκείνοι θα προκαλέσουν το Χάος και την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας με τις κομπίνες τους!!!

Και η Ελλάδα; Μα θα μας λένε πως εμείς οι τεμπέληδες-λαμόγια-φοροφυγάδες θα φταίμε που μας βιάζουν παρά φύση, γιατί "εμείς τα προκαλέσαμε στον εαυτό μας" όταν "ζούσαμε πέρα από τις δυνατότητες μας". (Παράλληλα οι μισθοί στη Γερμανία θα αυξάνονται κάθετα, ο πληθυσμός θα ζει στην ευημερία, ως εξαγορά για ψήφους και νομιμοποίηση). Και τα παιδιά μας θα γεννηθούν μέσα στη σκλαβιά, για να δουλεύουν 14ωρα μέσα στις ΕΟΖ από 12 ετών και να υπηρετούν τους Γερμανούς αφεντάδες μας. Αυτό θα πει ευρωπαϊκό κεκτημένο! Αυτό υπογράψαμε τελικά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ!

Αλλά ας μην ανησυχούμε. Έχουμε το Μνημόνιο και τους ένδοξους πολιτικούς μας που μας καθοδηγούν προς την παντοτινή "Ανάπτυξη" με τα ηρωικά οικονομικά μέτρα τους! Την ανάπτυξη των άλλων φυσικά...