29 Μαΐου 2012


- Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο εστιατόριο.
Ενώ πιστεύεις ότι είσαι ο πελάτης, ανακαλύπτεις, ότι είσαι το πιάτο ημέρας.
~ Αρκάς